Tekststørrelse Pc: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om oss

Om oss

Firma er lokalisert på Nøtterøy og er et av Norges ledende innenfor sikkerhetsopplæring av truck, kran og maskinførere og i tillegg HMS truck og maskinsikkerhetsopplæring for operatører og ledelse. Av referanser kan nevnes Statoil, Vestbase AS,
Alle PostNords Godsterminaler, Borregaard AS og Norske Skog

Gunnar luthen thumbnail

Erfaring daglig leder

Daglig leder Gunnar Luthen har drevet med truckføreropplæring helt siden 1973, hvor han også laget Norges første av arbeidstilsynet godkjente truckførerlærebok. I tillegg har han vært medlem i alle arbeidstilsynets og Kirke og Undervisnings Departementet oppnevnte utvalg for truckføreropplæring. I tillegg har han også vært NHO – Norsk Industris representant ved utarbeidelse av de nye sertifiserte opplæringsplanene for truckføreropplæring. Han har også arbeidet med salg, service og opplæring i 40 år og var ansatt i 12 år i firma Maskin K. Lund i Kværner gruppen, hvor han var salgssjef for Caterpillar gaffeltrucker i Norge. Deretter ansatt på Kaldnes i Tønsberg i 12 år, hvor han var salg og servicesjef for Kaldnes egen produserte Hegg Kaldnes stortrucker og Scandlog tømmertrucker i Norge og Sverige. Kaldnes konstruerte og produserte også for Caterpillar i USA store container trucker som ble solgt over hele verden, hvor Gunnar Luthen også arbeidet i nært samarbeide med Caterpillar og deres forhandlere med salg og markedsføring over hele verden. Slik at han og firma har lang erfaring og kompetanse fra truck og truckføreropplæring. I tillegg at han har utarbeidet materiell til bruk ved truckføreropplæring.

Sertifiseringsdokument

Sertifisert opplæringsvirksomhet

Bedriften er kvalitetsgodkjent og sertifisert som Norges første opplærings virksomhet etter Norsk standard NS – EN 45011. Det vil si at bedriften dekker arbeidstilsynets og ASAS Sertifisering AS kvalitetskrav i følge de nye arbeidsmiljøforskriftene, som krever at alle opplæringsbedrifter skal være kvalitetsgodkjent og sertifisert for og drive sikkerhetsopplæring av trucker, kraner og masseforflyttingmaskiner.